Konzervace vnějších omítek a omítek v románské kapli

Částečné omezení pohybu po areálu hradu.

V roce 2017 získala správa hradu Landštejna díky práci investičního oddělení Územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějoviccích (ÚPS NPU v ČB) z rozpočtu Ministerstva kultury z programu Správy majetku ve vlastnictví státu (SMVS) Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 19 891 770,- Kč na akci NPÚ, SH Landštejn, konzervace omítek, restaurování sgrafit, rekonzervace zdiva a omítky v románské kapli, identifikační číslo akce 134V131000011.

Termín zahájení: 26. 7. 2017 Termín ukončení: 31. 7. 2021

Od podzimu roku 2017 je pro návštěvníky nepřístupná románská kaple, jejíž vnitřní prostor bylo potřeba uzavřít kvůli stabilizaci klimatu. Všechny otvory v kaplové věži byly tedy zakryty a uvnitř kaple jsme začali monitorovat klima. Protože zdi kaplové věže jsou velmi zasolené, není vhodné vysychání zdí, které způsobuje krystalizaci solí na povrchu omítek a opadávání solných krystalů i s omítkou. Je tedy potřeba, aby zdi zůstávaly vlhké a soli v nich rozpuštěné. Vnitřní klima se podařilo stabilizovat a od léta roku 2019 probíhají v kapli restaurátorské práce, sestávající z odsolování zdiva a zpevňování historické omítky. Podle průzkumů je v kapli historická omítka pouze v jedné vrstvě a tedy ta nejstarší románská. Při prohlídce historické podlahy v kapli bylo zjištěno, že i tato je z doby románské.

Konzervace omítek a restaurování sgrafit bude probíhat na vnějších hradních omítkách. V září roku 2019 jsme začali s konzervací sgrafit na hradním nádvoří (jedná se o poslední plochu s původní renesanční sgrafitovou výzdobou ze 16. století uvnitř areálu přístupného návštěvníkům). Nádvoří hradu Landštejna bude tedy postupně zastavěno lešením a pohyb návštěvníků na nádvoří a později i v dalších částech hradu bude omezen, popřípadě zcela vyloučen. O všech omezeních informuje správa hradu na webových stránkách v informační žluté liště na domovské stránce.

6. září 2019 je postaveno lešení na nádvoří a opravy začínají - jako první jsou na řadě renesanční sgrafita.

Práce jsou v plném proudu a 19. září 2019 jsou očištěna od cementových spár tři patra a zkoušejí se první vzorky nového materiálu, který nahradí cement.