Vystoupení SHŠ Baštýři na hradě Landštejně

Oživlé památky

VYstoupení šermířů na koních v západním příkopu - 11 a 15 hodin

Vystoupení ve velkém příkopu a historické ležení - 2 vystoupení kolem poledne.