Beseda v Knihovně v Nové Bystřici o hradu Landštejnu

Přednáška

Hradní románské jádro a hradba z poč. 16. století

Jak se majitelé hradu Landštejna zapojovali do diplomatických misí svých pánů? Jak byly využívány jejich schopnosti a co jim zahraniční cesty poskytly pro rozvoj jejich osobností i majetků?

Beseda s kastelánkou hradu Landštejna v Městské knihovně v Nové Bystřici.