Beseda v Knihovně v Nové Bystřici o majitelích hradu Landštejna v diplomatických službách

Vzdělávání

Hradní románské jádro a hradba z poč. 16. století

Kdo z majitelů hradu byl panovníkem povolán do diplomatických služeb?

Kam vedly jejich cesty? Jaká poselství a s jakým výsledkem vykonávali.

Beseda s kastelánkou hradu Landštejna v Městské knihovně v Nové Bystřici k letošnímu Roku české šlechtické diplomacie.