Landštejn

oficiální webová prezentace státního hradu

Dnes zavřeno

Vážení návštěvníci, kvůli restaurátorským pracem a nutnosti stabilizovat klima v románské kapli bude její interiér v sezóně 2018 pro věškerý návštěvnický provoz uzavřen. Ostatní části areálu včetně vyhlídky na velké věži jsou běžně přístupné. Děkujeme.

Zavřít

Čištění středověké studny na hradě Landštejně

Na hradě Landštejně čistí speleologové starou hradní studnu.

V úterý 10. října začali speleologové s vybíráním zásypu ze staré hradní studny. Mělo by se jednat o původní studnu (nebo jímku, to snad zjistíme probíhajícím výzkumem), která je od období pozdního středověku zasypaná. Speleologové pod dohledem odborných pracovníků z oddělení archeologie na ÚOP v Českých Budějovicích začali na 14, 5 metrech hloubky pod úrovní nádvoří, na níž skončily dosavadní práce. Do poledne 11. 10. postoupili o 3 metry do hloubky a po 2 metrech zásypu se dostali na vrstvu se zetlelým i zachovaným dřevem a objevili se první pěkné kovové nálezy včetně hlavy kladiva.

Protože se v této hloubce objevila voda (zatím asi z průsaku), práce se trochu komplikuje  a je potřeba zapojit čerpadla.

V pátek 12. 10. byla sestavena souprava na čerpání vody a práce může pokračovat. Po dalším výškovém metru narazili speleologové na balvan a už je evidentní, že šachta se uhýbá směrem k západu. A před námi je otázka: Čistíme opravdu studnu?

Nalezené kusy dřeva jsou i celé čtvrtky a tak byly některé odvezeny na dendrochronologii.

Nalézt se podařilo i hlavu dřevěné palice a dva malé dřevěné kolíky.