Čištění středověké studny na hradě Landštejně

Na hradě Landštejně vyčistili speleologové starou hradní studnu.

V úterý 10. října začali speleologové s vybíráním zásypu ze staré hradní studny. Mělo by se jednat o původní studnu (nebo jímku, to snad zjistíme probíhajícím výzkumem), která je od období pozdního středověku zasypaná. Speleologové pod dohledem odborných pracovníků z oddělení archeologie na ÚOP v Českých Budějovicích začali na 14, 5 metrech hloubky pod úrovní nádvoří, na níž skončily dosavadní práce. Do poledne 11. 10. postoupili o 3 metry do hloubky a po 2 metrech zásypu se dostali na vrstvu se zetlelým i zachovaným dřevem a objevily se první pěkné kovové nálezy včetně hlavy kladiva.

Protože se v této hloubce objevila voda (zatím asi z průsaku), práce se trochu komplikuje  a je potřeba zapojit čerpadla.

V pátek 12. 10. byla sestavena souprava na čerpání vody a práce může pokračovat. Po dalším výškovém metru narazili speleologové na balvan a už je evidentní, že šachta se uhýbá směrem k západu. A před námi je otázka: Čistíme opravdu studnu?

Nalezené kusy dřeva jsou i celé čtvrtky a tak byly některé odvezeny na dendrochronologii.

Nalézt se podařilo i hlavu dřevěné palice a dva malé dřevěné kolíky.

18. 10. už víme, že jsme vyčistili studnu, protože na hloubce asi 20 metrů pod úrovní nádvoří se speleologové dostali na dno. Úplně na dně byl zásyp asi 60 ks kamenných dobývacích koulí z období dobývání hradu husity v roce 1420.

Přesné měření a dokumentace nás ještě čekají, ale už máme jistotu, že hlouběji to nepůjde.

Teď nás ještě čeká vyvezení zásypu z prostoru sklepa, kam byl deponován, a jeho podrobné prohlédnutí. Co kdyby se ještě něco objevilo.

Při prohlídce vyvezeného materiálu byla nalezena ještě jedna kovová ozdoba, stejná jako se už nalezly na začátku čištění.

Zvážili jsme kamenné dobývací koule, které byly nalezeny ve třech velikostech: nejmenší váží 3,5 kg, větší 7,5 kg a největší (které jsou tři) 21,5 kg. Koule jsou vystaveny v záhonku za první hradní bránou. Jedna ze tří velkých na sobě nese kamenickou značku v podobě velkého písmena A. Ta je vystavena ve vitrině v hradní expozici vedle pokladny.

Zpráva archeologů o akci zde.

 

Metodou dendrochronologie se podařilo zjistit, že kusy dřeva ze studny jsou všechny z jedle a pokáceny v roce 1592. Znamená to tedy, že studna byla zasypána před rokem 1600. Tedy v době, kdy hrad vlastnil Štěpán z Einciku (1579 - 1599), nebo již David Neumayer z Vinterberka, který jej koupil od Eincika v roce 1599.