Evropský den poezie 21. 3.

Vážení příznivci hradu Landštejna,
když nemůžete hrad navštívit, zkuste si pro něj zabásnit.

Na 21. března připadá Evropský den poezie. Na Landštejně máme ve třetí bráně na panelech umístěny čtyři trubadúrské skladby lucemburského vévody Václava, zvaného Českého. Byl po otci vlastním bratrem českého krále a římského císaře Karla IV. a měli se spolu velmi rádi.
Skládat trubadúrskou lyriku Václava učil notář jeho otce, Jana Lucemburského, Guillaume de Machaut, a jeho skladby zahrnul do svého veršovaného románu Méliador francouzský kronikář Jean Froissart.
Pro ukázku vám zde dvě uvádím:
 
 Václav Lucemburský, zvaný Český (1337 – 1383)

Bohu, jen Bohu poroučím,
má vytoužená lásko, vás.
Bude vám štítem nejlepším.

Mě vojákem učiňte svým,
jenž čeká pouze na rozkaz.
Bohu, jen Bohu poroučím,
má vytoužená lásko, vás.

Ve dne i v noci náležím
jen vám a lásku v každý čas
jak věrný sluha osvědčím.
Bohu, jen Bohu poroučím,
má vytoužená lásko, vás.
Bude vám štítem nejlepším. Což závistiví pomlouvači
dokáží slovem rozdělit
dva, kteří spolu žitím kráčí?

Tisíce let jim nepostačí,
aby nám mohli lásku vzít.
Což závistiví pomlouvači
dokáží slovem rozdělit?

Pokud mé slabé síly stačí,
chci jeho přítelkyní být,
neb mě má den ode dne radši.
Což závistiví pomlouvači
dokáží slovem rozdělit
dva, kteří spolu žitím kráčí?

Básně použity z knihy: Václav Lucemburský: Netoužím po ráji. Argo. Praha 2005. Překlad z francouzšziny Gustav Francl.

Máte-li chuť, napište pro hrad také báseň, zkuste se vžít do středověkého trubadúra, který putuje od hradu k hradu a opěvuje dámy, se kterými má možnost se setkat, nebo je zahlédnout.
Vaše básně na hradě uveřejníme, a až otevřeme pro návštěvníky, budou si je zde moci všichni přečíst.

Básně můžete posílat na hradní email landstejn@npu.cz, na který má přístup pouze paní kastelánka. Nemusíte tedy mít obavy, že by Vaše díla četlo několik lidí, když si to nebudete přát. Pokud si nebudete přát svoji báseň na hradě uveřejnit, napište to, prosím, do emailu. Všechny ostatní uveřejníme a jako podpisy použijeme Vaše iniciály.