Online vstupenky

Vstupenky na prohlídku hradu si zakoupíte v pokladně nebo nově i online.

Vstupenky na okruh I. HRAD není nutné si kupovat online. Na hradě se neprovádí a vstupenky si bez čekání koupíte v pokladně hradu.

Na okruh II. HRAD A KAPLE je lepší si koupit vstupenky online. Kapacita je omezená na 10 osob, omezené jsou i dny, kdy se prohlídka koná, a vstupenky jsou na přesný čas. 

E-VSTUPENKU BUĎ VYTISKNĚTE, NEBO ULOŽTE DO MOBILNÍHO TELEFONU. NA HRADĚ NENÍ MOBILNÍ SIGNÁL, NESPOLÉHEJTE SE NA DATA.

Jednotlivé vstupenky je možné zakoupit do 48 hodin před prohlídkou.

KOUPIT ONLINE VSTUPENKU

Vyberte si ze seznamu datum a prohlídku. Po označení počtu osob zaplatíte pomocí vaší platební karty.

Zakoupenou e-vstupenku si buď vytiskněte, nebo stáhněte do mobilního telefonu. Na hradě není mobilní signál, nespoléhejte na data! Vstupenky předložte v pokladně hradu. Prosíme dbejte našich obchodních podmínek.

Upozornění: Znovuzavedení nošení roušek není důvodem k vracení peněz za zakoupené e-vstupenky.