Industriální dědictví

Cílem je zdokonalení poznávání industriálního dědictví ve vztahu k památkové péči, průzkum, dokumentace, hodnocení a prezentace industriálního dědictví vůči odborné i široké veřejnosti. Tématem jsou jak oborové tak regionální průzkumy. Součástí výzkumu je průběžné vkládání záznamů do Památkového katalogu a systémů GIS a MIS.

Výzkumný cíl vznikl v roce 2016 rozdělením výzkumného cíle Industriální dědictví a moderní architektura 20. století do dvou samostatných výzkumných cílů: Industriální dědictví a Moderní architektura 20. století. Důvodem byly praktické potřeby řešení.

Výsledky

J – Článek v odborném periodiku

FREIWILLIG, Petr – HRDOUŠEK, Vladislav 2016: Tři obloukové železobetonové mosty se zavěšenou mostovkou v okrese Liberec, BETON technologie-konstrukce-sanace 4, 78–81. ISSN 1213-3116.

KAREL, Tomáš – KRATOCHVÍLOVÁ, Alžběta – MALINA, Ondřej 2016: Shrnutí problematiky průzkumu montánní krajiny Krušnohoří, Zprávy památkové péče 76, 5, 87–92. ISSN 1210-5538.

KOLÁŘ, František – KOŽUSZNIKOVÁ, Andrea – PRIX, Dalibor – ROSOVÁ, Romana 2013: Kostel sv. Jiří v Lubojatech ve světle novějších průzkumů, Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické 62, 2-3, 135–170. ISSN 1211-3131.

KOLKA, Miroslav – PEŘINA, Ivan 2016: Konstrukční a dispoziční podoba pivovaru v Zahrádkách u České Lípy, Kvasný průmysl 10, 311–321. ISSN 0023-5830.

SKLENÁŘ, Karel 2016: Cukrovary na jižní Moravě z pohledu památkové péče, Zprávy památkové péče 76, 2, 610–616. ISSN 1210-5538.

B – Odborná kniha

BOROVCOVÁ, Alena 2016: Kulturní dědictví Severní státní dráhy. Ostrava. ISBN 978-80-85034-91-2.