Den architektury na hradě Landštejně

Netradiční prohlídka

Pozdně gotický přetínaný oblouk ve třetí bráně

Komentovaná rohlídka zaměřená na život a architekturu hradu v 15. století začíná ve 14 hodin na nádvoří hradu.