Archeologie

Archeologické výzkumy probíhaly na hradě Landštejně několik desetiletí a stále nejsou u konce.

Archeologické výzkumy a nálezy z nich tvoří velkou část prezentace hradu Landštejna. Na hradě nezůstaly zachovány téměř žádné vnitřní prostory ani jejich zařízení, tak poznatky o životě zde získáváme právě z nalezených předmětů. A těch je na Landštejně veliké množství.

Některé ze zajímavých nálezů vystavujeme v expozici ve vstupní bráně. Doplňují je tématické panely, na nichž se dovíte mnohé ze života člověka 13. - 18. století.

Archeologické průzkumy se konaly na hradě Landštejně od 80. let 20. století. Můžeme říci, že celé okolí i vnitřní prostor hradu byly systematicky probádány a pinesli do poznání stavby i života na hardě mnoho nového, zajímavého i převratného.

Archeologické práce ve východním gotickém parkánu  prokázaly, že od počátku stavby bylo jasné, jak bude jádro hradu vypadat. Přestože se jeho jednotlivé části (velká věž bergfrit, malá věž kaplová i palác) stavěly každá zvlášť, jejich základy jsou provázané. V prostoru goického parkánu se také našly nejstarší keramické zlomky ze 13. století, většinou se jedná o zásobnice.

Unikátními nálezy, které svědčí o vysoké úrovni na hradě žijících obyvatel, jsou například střepy gotického poháru s nálepy, zlomky loštických pohárků (jejich nálezy v Jižních Čechách jsou vzácné), gotické kamnové kache.