Svatební obřady

 V případě, že se rozhodnete pro svatbu na Landštejně, srdečně vás uvítáme!

 • Svatební obřady na hradě Landštejně zajišťuje matrika Městského úřadu Nová Bystřice.
   Kontaktujte, prosím, paní Fialovou, tel: 384 386 206.
 • Se správou hradu se spojte, prosím, na telefonním čísle 607 559 450.
 • Poplatky:
  • Správní poplatek činí 1000,- Kč a je splatný na matričním úřadu v Nové Bystřici.
  • Poplatek správě hradu činí 3000,- Kč splatný nejpozději v den svatby na pokladně hradu.
 • Fotografování svatebčanů v areálu hradu je bezplatné.
 • Bezplatně s vámi mohou přijít i vaši čtyřnozí kamarádi.
 • Upozornění:
  • Svatební obřady se konají za plného provozu hradu. Je potřeba tedy počítat s všudypřítomnými návštěvníky.
  • Místo konání obřadu není pevně stanoveno, záleží na vašem rozhodnutí a na počasí.
  • Svatebčané mají mimořádně povolen příjezd k hradní bráně.