Lety dronů jsou na pozemcích NPÚ zakázány

V zájmu ochrany života, zdraví a majetku nejsou lety dronů ani jiných bezpilotních zařízení povoleny.

Povolení

Povolení k létání nad památkou ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) může vydat na základě písemné žádosti správce památkového objektu (kastelán):

  • souhlas ve formě úplatné smlouvy je možné vydat maximálně na dobu jednoho měsíce
  • k vydání souhlasu kastelánem je nutné předložit Doklad o absolvování výcviku, Doklad o uhrazení pojištění v době letu, Povolení k létání letadla bez pilota, Mapu s vymezením lokace použití dronu (vzletové, přistávací a dopadové zóny)
  • pokud dron neodpovídá specifikaci pro udělení povolení k létání (jedná se o hračku s hmotností do 250 g, není vybaven snímači pro datazáznam apod.) nesmí nad památkou létat.