Zaniklé vesnice

Vysídlené a zaniklé vesnice z 2. poloviny 20. století

Po červené značce sejdete do Starého Města pod Landštejnem a směrem na Veclov, kolem zámku Dobrohoř, dojdete po silničce až k bizonímu výběhu. Podél něj pak až na hranice s Rakouskem, kde stávala ves Košťálkov. Od ní okruhem projdete ještě další čtyři zničené vsi - Košlák, Pernárec, Kuní a Dětříš. Většinou na ně upozorňují jen patníky kolem cest nebo hromady kamení v podrostu.