Když je hrad Landštejn pro návštěvníky uzavřen,...

...uklízíme, opravujeme, chystáme.

Ačkoliv je zahájení návštěvnické sezóny zatím v nedohlednu, připravujeme se tak, jako bychom měli v dubnu otevřít. Na prvním místě je starost o přenosné rostliny. Začínají znovu obrůstat, je třeba některé přesadit a více zalévat. Kvést se chystají řemenatky, fíkovník nasadil spoustu plodů.

Je potřeba natřít železná zábradlí, opravit odpadkové koše a lavičky. Obnovou projdou i dřevěné stojky s informacemi a zajímavostmi o jednotlivých částech hradu.

Dokončíme úpravu předhradí, které získalo na podzim nové ohrazení, přístupová cesta od parkoviště byla vydlážděna, připravili jsme plochu u schodů k osazení lavičkou a vytvoření dalšího příjemného místa k odpočinku.

U parkoviště jsou nové kolostavy a přibudou také před hradem.

Po zimní přestávce se rozjíždějí stavební práce. První letosní akcí je revize a doplnění odvodnění pochozí terasy malé románské věže, v níž je unikátní románská kaple. Do věže totiž masivně zatéká.

Pracuje se opět na odstraňování cementových malt ze spár některých vnitřních částí hradu. Na konci července by měla skončit první etapa oprav. Více v záložce OPRAVY.