Hrad Landštejn součástí projektu Vcházení do obrazů a fotografií

V letech 2019 - 2022 probíhal Projekt TA ČR TL02000222 Vcházení do obrazů a fotografií s mnoha zajímavými výstupy. Projekt má za úkol podpořit turistický ruch méně známých lokalit - míst, odkud malíři a fotografové v minulosti pořizovali svá díla. V rámci projektu došlo také ke zhodnocení proměn krajiny z přírodovědeckého hlediska. Na webových stránkách www.vchazenidoobrazu.cz je mnoho srovnávacích map, všechny obrazy, k nimž se hledal současný stav, i další informace. Projekt se zabýval oblastí Moravy a přilehlých částí Čech.

Pro Landštejn byl použit obraz z Moravské galerie v Brně od Františka Richtera Landštejn od západu z roku 1812.